NEJBLIŽŠÍ AKCE:
  ----------------------------


DALŠÍ STRÁNKA                                                         3                                                         PŘEDCHOZÍ STRÁNKA

  16. 3. 2020   Informace pro mladé hasiče
Pro rok 2020 je tématem soutěže Pořární ochrana očima dětí “POŽÁRY V PŘÍRODĚ, A JAK JIM ZABRÁNIT?“. Např.:
- Požáry suchých travin, obilí a slámy na polích, příčiny
- Požáry lesních porostů, příčiny
- Preventivní opatření a zásady předcházení požárů v přírodním prostředí, opatření pro rychlé zdolávání požárů v lesích
- Při vzniku požáru: Co je potřebné udělat nejdříve, co následně
- Hasební prostředky pro prvotní hasební zásah
- Součinnost s jednotkou požární ochrany apod.
Výtvarné práce: 2D provedení, maximálně formát A3
Literární práce nedoplňovat obrázky, kresbami, náčrty apod.
Na zadní stranu, prosím, napsat: jméno a příjmení; adresu bydliště; třídu; SDH Frýdek; Střelniční 1861, Frýdek-Místek

Materiály ke zkouškám odbornosti naleznete v sekci MLADÍ HASIČI - KE STAŽENÍ (zelená kolonka vpravo).
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Kubečková Eva  12. 3. 2020   Trénink MH
Vážení rodiče.
Vzhledem k závažnosti situace týkající se šíření koronaviru v ČR rušíme také zítřejší trénink. Blíží se však zkoušky odbornosti a probíhá soutěž Požární ochrana očima dětí. Prosíme proto, aby děti podnikly doma samostudium. Konkrétní informace zašleme individuálně každému během dnešního a zítřejšího dne formou sms. Materiály ke zkouškám odbornosti a také výukový program naleznete na našich stránkách v sekci MLADÍ HASIČI - KE STAŽENÍ (zelená kolonka vpravo). Následující tréninky budeme plánovat podle toho, jak se situace kolem koronaviru bude nadále vyvíjet. Děkujeme za pochopení
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Kubečková Eva  17. 12. 2019   výšlap na Ondřejník - 27. prosince
Vážení členové.
Pojďme se po předvánočním šílenství a po cukrovím nabitých Vánocích trochu odreagovat, protáhnout kostry a vyšlápnout na Ondřejník. Všichni společně, sborově.
Sraz bude v 8.00 hod. na nádraží ve Frýdku. Jízdné hradí sbor, sváču a něco na zahřátí (i když se sněhem a mrazem asi počítat nemůžeme) si každý bere do batůžku sám.
Prosím, jen mi předem napište sms (+420 736 156 441), nebo pošlete e-mail (nemcovaev@seznam.cz), že půjdete, popř. kolik vás půjde, abychom mohli pořešit jízdenky atd. Děkuji.
Snad nám vyjde počasí a sejde se nás co nejvíc!
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Kubečková Eva  1. 12. 2019   Mikulášská nadílka - pozvánka

Vážení členové.
Radi bychom Vás a Vaše rodiny pozvali na mikulášskou nadílku, která proběhne v pátek 6. prosince v naší hasičárně. Od 16.00 hod. bude možné nahlásit v dětské klubovně hříchy svých dětí a odevzdat balíček, kolem 16.30 hod. pak přijde Mikuláš s čertem (anděl k nám nechodí, hodných dětí je málo :-) ).
Budeme se těšit.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Kubečková Eva  11. 8. 2019   Nábor do kroužku mladých hasičů
Kroužek mladých hasičů je kroužkem především sportovním (běhy krátké i dlouhé, celková pohybová aktivita)
a naučným (učení se vázání uzlů, znalost topografických značek atd.).
Nábor nových členů do kroužku mladých hasičů bude probíhat v pátky 6.9. a 13.9. v době 16.00-17.30 hod.
v areálu hasičské zbrojnice SDH Frýdek (Střelniční 1861, Frýdek-Místek).
Jelikož jsou kapacity kroužku omezené, v případě zvýšeného počtu zájemců si vyhrazujeme právo vybírat si děti na základě jejich zájmu a aktivity, poslušnosti a kázně.
Děkujeme za pochopení.

....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Kubečková EvaDALŠÍ STRÁNKA                                                         3                                                         PŘEDCHOZÍ STRÁNKA


Referent mládeže
736156441
nemcovaev@seznam.cz
Mgr. Eva Kubečková (Němcová)


MLADŠÍ ŽÁCI
vedoucí:
Ing. Radim Kubečka
Mgr. Kubečková EvaSTARŠÍ ŽÁCI
vedoucí:
Kristýna Nejedlá
Mgr. Barbora NěmcováDOROSTENCI
vedoucí:DOROSTENKY
vedoucí:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx