NEJBLIŽŠÍ AKCE:

      pondělí­ 25. 10. - 17:30
    Asistence Hokej

      sobota 20. 11. - 16:30
    Asistence Hokej

      sobota 27. 11. - 16:30
    Asistence Hokej

      pondělí­ 27. 12. - 17:30
    Asistence Hokej

      POSLEDNÍ UDÁLOSTI:

      sobota 16. 10. - 15:51
    POŽÁR
    Frýdek, pod Novou Osadou

      čtvrtek 14. 10. - 12:33
    JINÁ POMOC
    Místek, Revoluční

      pondělí­ 11. 10. - 12:12
    PLANÝ POPLACH
    ChleboviceDALŠÍ STRÁNKA                                                         3                                                         PŘEDCHOZÍ STRÁNKA

  30. 8. 2021   Co vlastně zbude z naší zbrojnice ?

....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.  27. 8. 2021   Kontrolní den - Mosys versus rorýs.

Firma Morys musela na přání ornitologů, čekat s bouráním opláštění budovy do doby, dokud se nevyhnízdí tam uhnízděný ptáček rorýs. To se konečně stalo a tak se bourání dostane do závěrečné fáze. V budově přibyly zpevňovací konstrukce, které mají zajistit stabilitu budovy. Naopak již zcela zmizela poslední garáž, kde jsme měli člun.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.  26. 8. 2021   Tréninky mladých hasičů
První poprázdninový trénink se uskuteční v pátek 3.9. v době 16.00 - 17.30 hod. v areálu Goodwillu (hasičárna prochází rozsáhlou rekonstrukcí). V průběhu září budeme také přijímat nové členy.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Kubečková Eva  21. 8. 2021   Kontrolní den - pořád je co bourat !

....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.  10. 8. 2021   Požár ubytovny v Žabni.

Naše jednotka vyjela oběma cisternami k likvidaci rozsáhlého požáru ubytovny v Žabni. Po příjezdu na místo události byla požárem zasažena celá střecha objektu o půdorysu přibližně 50 × 15 metrů. Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu a k likvidaci bylo povoláno 12 jednotek.

VIDEO ZE ZÁSAHU
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.DALŠÍ STRÁNKA                                                         3                                                         PŘEDCHOZÍ STRÁNKA
Odkazy na www :

VSTUP PRO ZPRAVODAJE
NAŠICH STRÁNEK

Naši zpravodajové:

Dužík Vladimír st.
ČV.ČS.ČM.UV.US.UM.
UD.SM.SK.SV

Kubečková Eva
ČS.ČM.US.UM.SM.SK.SV

Lojkásek Radim
ČV,UV,UD

Pírek Michal
ČV.UV.SM

Rusina Pavel
ČV.UV.UD

Rusinová Klára
ČS, ČM, UM, SM

Žurovec Tomáš
ČS, US, SK, SV

Zkratky oprávnění:

ČV = články všeobecné
ČS = články sportovní
ČM = články Mladých hasičů
UV = upozornění všeobecné
US = upozornění sportovní
UM = upozornění pro MH
UD = události jednotky
SM = seznamy MH
SK = sportovní kalendář
SV = sportovní výsledky


.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx