NEJBLIŽŠÍ AKCE:
  ----------------------------


DALŠÍ STRÁNKA                                                         2                                                         PŘEDCHOZÍ STRÁNKA

  28. 11. 2020   Mladí hasiči - únikovka III
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Kubečková Eva  20. 11. 2020   Mladí hasiči - únikovka II
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Kubečková Eva  13. 11. 2020   Mladí hasiči - únikovka
Naši milí mladí hasiči.

Abyste byli i doma alespoň v částečném kontaktu s hasičským kroužkem, připravili jsme si pro vás takovou malou aktivitu. Každý pátek, tzn. v době, kdy bychom za běžné situace měli trénink, tady pro vás budeme vkládat tzv. únikovku, ve které si ověříte a uplatníte své znalosti z oblasti hasičiny. Cílem této hry je vyřešit jednotlivé úkoly, získat kódy a sestavit z nich výslednou tajenku. Postup práce: 1.) Rozkliknete si odkaz na únikovku.; 2.) Jsou zde 4 interaktivní obrázky. Kliknete na jeden a spustí se cvičení. 3.) Vypracujete dané cvičení, kliknete na modrou fajfku a vyskočí šedý rámeček, kde najdete nějaké slovo (popř. více slov). Opíšete si to na papír (správně, dodržujte velká a malá písmena, tečky a čárky ve větě, délky apod.). 4.) Takto pokračujete u všech 4 obrázků. Nakonec seřadíte kódy a složíte tajenku. 5.) Kliknete na zámeček, poté na červený zámeček a napíšete tajenku. Kliknete na klíček. Pokud máte tajenku správně, zámeček zezelená a odemkne se. 7.) Nakonec zašlete znění tajenky smskou na č. 736 156 441. Odměna za splnění únikovek jistá. :-)


https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRnJOEUPZbsPKQxv_Jgpkx-XyFLg0tvQKu55kgm17QKyY6Sztbx6JeYl1kF97uPp5vk8L1G1gA20N7-/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Kubečková Eva  19. 5. 2020   Požární ochrana očima dětí

....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Kubečková Eva  16. 3. 2020   Informace pro mladé hasiče
Pro rok 2020 je tématem soutěže Pořární ochrana očima dětí “POŽÁRY V PŘÍRODĚ, A JAK JIM ZABRÁNIT?“. Např.:
- Požáry suchých travin, obilí a slámy na polích, příčiny
- Požáry lesních porostů, příčiny
- Preventivní opatření a zásady předcházení požárů v přírodním prostředí, opatření pro rychlé zdolávání požárů v lesích
- Při vzniku požáru: Co je potřebné udělat nejdříve, co následně
- Hasební prostředky pro prvotní hasební zásah
- Součinnost s jednotkou požární ochrany apod.
Výtvarné práce: 2D provedení, maximálně formát A3
Literární práce nedoplňovat obrázky, kresbami, náčrty apod.
Na zadní stranu, prosím, napsat: jméno a příjmení; adresu bydliště; třídu; SDH Frýdek; Střelniční 1861, Frýdek-Místek

Materiály ke zkouškám odbornosti naleznete v sekci MLADÍ HASIČI - KE STAŽENÍ (zelená kolonka vpravo).
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Kubečková EvaDALŠÍ STRÁNKA                                                         2                                                         PŘEDCHOZÍ STRÁNKA


Referent mládeže
736156441
nemcovaev@seznam.cz
Mgr. Eva Kubečková (Němcová)


MLADŠÍ ŽÁCI
vedoucí:
Ing. Radim Kubečka
Mgr. Kubečková Eva

Gottwald Šimon
Holeček Radim
Hrušková Adriana
Hubačová Adéla
Jančušová Anna
Kajzarová Aneta
Májová Kateřina
Nováková Karolína
Paluzgová Nela
Pírková Sára
Rozbrojová Adéla
Tobola Daniel
Židková Vanesa


STARŠÍ ŽÁCI
vedoucí:
Mgr. Barbora Němcová
Skořepová Karolína

Dulava Vojtěch
Gabriel Miroslav
Gurecká Kateřina
Gřešek Patrik
Gřešková Karin
Krnáč Jaroslav
Marešová Vanesa
Moškořová Sára
Nytra Richard
Otipková Viktorie
Paluzgová Kamila
Rada Tobias
Ultmann Dominik
Zátopek Matěj


DOROSTENCI
vedoucí:
Žurovec Tomáš

Pětroš Daniel
Soukup Ondřej
Žurovec David


DOROSTENKY
vedoucí:
Kaňoková Nikola

Gurecká Kateřina
Kačandyová Kristýna
Nejedlá Kristýna
Pěluchová Barbora
Skořepová Karolína


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx