NEJBLIŽŠÍ AKCE:

      POSLEDNÍ UDÁLOSTI:

      sobota 12. 06. - 13:05
    POŽÁR
    Frýdek, nádraží ČD

      pátek 11. 06. - 08:44
    POŽÁR
    Baška

      středa 09. 06. - 03:04
    POŽÁR
    Místek, M.KoloredovDALŠÍ STRÁNKA                                                         2                                                         PŘEDCHOZÍ STRÁNKA

  28. 1. 2021   První výjezd na dezinfekci byl na Krajský úřad v Ostravě

Hned první den po zařazení naší jednotky do specializace na dezinfekci, vyjela naše jednotka do Ostravy do budovy Krajského úřadu. Dezinfekci tam prováděli společně s jednotkami HZS z Ostravských stanic, jednotkou HZS Nošovice a dobrovolnou jednotkou z Havířova.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.  28. 1. 2021   Další specializace pro naší jednotku.
Protože je naše jednotka, jako jedna z mála dobrovolných, předurčena k výjezdům k chemickým haváriím v MS kraji, byla vybavena technikou a dalším vybavením pro desinfekci objektů v souvislosti s epidemii Covid-19.


V pondělí proběhlo školení, seznámení s potřebnou technikou, ochrannými prostředky a postupem při těchto pracích.


Od úterý již vyjíždí naše jednotka společně s jednotkami HZS MSK, k této náročné práci i do sousedních okresů.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.  23. 1. 2021   Výroční valná hromada letos nebude. Ale .........
Jelikož nám covidová situace neumožňuje uskutečnit výroční valnou hromadu, musíme začít s vybíráním členských příspěvků.
Příspěvky u dospělých jsou ve stejné výši jako loni tj, 250kč na osobu starší 18 let. Za mládež se platí dnes 150kč, jelikož se netrénuje a musí se odvést povinné příspěvky na okresní sdružení hasičů.
Příspěvky posílejte na účet 219615085/0300, prosím k platbě napište vždy jméno a příjmení/příspevky2021
A nebo je další možnost domluvit se osobně s Janem Karáskem tel.739126277.

Rekonstrukce naší zbrojnice se kvapem blíží !!!

Do konce února 2021 musíme vyklidit šatní skřínky v šatně mužů a žen.
13.2.2021 v 8:00 hodin začíná brigáda na vyklizení zbrojnice.
6.3. 2021 v 8:00 hodin druhá část vyklizení.
V době brigády bude zajištěno pití a klobása.
Tyto brigády se ponesou v duchu vyklízení a převozu různorodého materiálu na různé místa, které nám budou přiděleny. Bude to časově náročné a počítáme s tím, že se bude vyklízet celý den.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Pírek Michal  16. 1. 2021   Únikovka číslo VII.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Kubečková Eva  10. 1. 2021   Další únikovka - VI.
Naši milí mladí hasiči.
Máme tady další únikovku. Pro zopakování ... pravidla hry: Cílem této hry je vyřešit jednotlivé úkoly, získat kódy a sestavit z nich výslednou tajenku. Postup práce: 1.) Rozkliknete si odkaz na únikovku.; 2.) Jsou zde 4 interaktivní obrázky. Kliknete na jeden a spustí se cvičení. 3.) Vypracujete dané cvičení, kliknete na modrou fajfku a vyskočí šedý rámeček, kde najdete nějaké slovo (popř. více slov). Opíšete si to na papír (správně, dodržujte velká a malá písmena, tečky a čárky ve větě, délky apod.). 4.) Takto pokračujete u všech 4 obrázků. Nakonec seřadíte kódy a složíte tajenku. 5.) Kliknete na zámeček, poté na červený zámeček a napíšete tajenku. Kliknete na klíček. Pokud máte tajenku správně, zámeček zezelená a odemkne se. 7.) Nakonec zašlete znění tajenky smskou na č. 736 156 441. Odměna za splnění únikovek jistá. :-)

Snad už se brzy uvidíme.
Všichni se na vás moc těšíme!
Vaši vedoucí a instruktoři

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTeR4cHYgd_8xLFYyTgVfpgj590UNx2vWGIWbREuh2QqPbNulyEi74bB6PumwxJQhchRWgf4tSA9d1o/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Kubečková EvaDALŠÍ STRÁNKA                                                         2                                                         PŘEDCHOZÍ STRÁNKA
Odkazy na www :

VSTUP PRO ZPRAVODAJE
NAŠICH STRÁNEK

Naši zpravodajové:

Dužík Vladimír st.
ČV.ČS.ČM.UV.US.UM.
UD.SM.SK.SV

Kubečková Eva
ČS.ČM.US.UM.SM.SK.SV

Lojkásek Radim
ČV,UV,UD

Pírek Michal
ČV.UV.SM

Rusina Pavel
ČV.UV.UD

Rusinová Klára
ČS, ČM, UM, SM

Žurovec Tomáš
ČS, US, SK, SV

Zkratky oprávnění:

ČV = články všeobecné
ČS = články sportovní
ČM = články Mladých hasičů
UV = upozornění všeobecné
US = upozornění sportovní
UM = upozornění pro MH
UD = události jednotky
SM = seznamy MH
SK = sportovní kalendář
SV = sportovní výsledky


.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx