2022

 CELKEM
 202
 
 POŽÁRY
53 
 
 PLANÉ POPL.
26 
 
 ŽIVELNÍ
18 
 
 TECHNICKÉ
10 
 
 HMYZ
57 
 
 DOPR. NEHODY
 
 POHOTOVOSTI
19 
 
 NEBEZPEČNÉ L.
 
 OSTATNÍ
13 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx