2021

 CELKEM
 144
 
 POŽÁRY
43 
 
 PLANÉ POPL.
30 
 
 ŽIVELNÍ
 
 TECHNICKÉ
 
 HMYZ
33 
 
 DOPR. NEHODY
 
 POHOTOVOSTI
 
 NEBEZPEČNÉ L.
 
 OSTATNÍ
11 
 




xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx