2020

 CELKEM
 174
 
 POŽÁRY
50 
 
 PLANÉ POPL.
28 
 
 ŽIVELNÍ
23 
 
 TECHNICKÉ
11 
 
 HMYZ
39 
 
 DOPR. NEHODY
 
 POHOTOVOSTI
17 
 
 NEBEZPEČNÉ L.
 
 OSTATNÍ
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx