2018

 CELKEM
 210
 
 POŽÁRY
72 
 
 PLANÉ POPL.
17 
 
 ŽIVELNÍ
 
 TECHNICKÉ
 
 HMYZ
57 
 
 DOPR. NEHODY
 
 POHOTOVOSTI
26 
 
 NEBEZPEČNÉ L.
 
 OSTATNÍ
22 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx