2016

 CELKEM
 190
 
 POŽÁRY
55 
 
 PLANÉ POPL.
14 
 
 ŽIVELNÍ
 
 TECHNICKÉ
11 
 
 HMYZ
56 
 
 DOPR. NEHODY
 
 POHOTOVOSTI
17 
 
 NEBEZPEČNÉ L.
 
 OSTATNÍ
28 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx