2015

 CELKEM
 225
 
 POŽÁRY
70 
 
 PLANÉ POPL.
15 
 
 ŽIVELNÍ
 
 TECHNICKÉ
10 
 
 HMYZ
93 
 
 DOPR. NEHODY
 
 POHOTOVOSTI
15 
 
 NEBEZPEČNÉ L.
 
 OSTATNÍ
18 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx