2014

 CELKEM
 191
 
 POŽÁRY
62 
 
 PLANÉ POPL.
12 
 
 ŽIVELNÍ
18 
 
 TECHNICKÉ
 
 HMYZ
46 
 
 DOPR. NEHODY
 
 POHOTOVOSTI
17 
 
 NEBEZPEČNÉ L.
 
 OSTATNÍ
20 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx