2013

 CELKEM
 136
 
 POŽÁRY
48 
 
 PLANÉ POPL.
 
 ŽIVELNÍ
 
 TECHNICKÉ
 
 HMYZ
38 
 
 DOPR. NEHODY
 
 POHOTOVOSTI
18 
 
 NEBEZPEČNÉ L.
 
 OSTATNÍ
10 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx