2012

 CELKEM
 154
 
 POŽÁRY
61 
 
 PLANÉ POPL.
 
 ŽIVELNÍ
 
 TECHNICKÉ
 
 HMYZ
42 
 
 DOPR. NEHODY
 
 POHOTOVOSTI
17 
 
 NEBEZPEČNÉ L.
 
 OSTATNÍ
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx