2011

 CELKEM
 199
 
 POŽÁRY
65 
 
 PLANÉ POPL.
 
 ŽIVELNÍ
 
 TECHNICKÉ
10 
 
 HMYZ
93 
 
 DOPR. NEHODY
 
 POHOTOVOSTI
10 
 
 NEBEZPEČNÉ L.
 
 
 OSTATNÍ
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx