2009

 CELKEM
 174
 
 POŽÁRY
66 
 
 PLANÉ POPL.
 
 ŽIVELNÍ
25 
 
 TECHNICKÉ
17 
 
 HMYZ
34 
 
 DOPR. NEHODY
17 
 
 POHOTOVOSTI
 
 NEBEZPEČNÉ L.
 
 
 OSTATNÍ
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx