2008

 CELKEM
 198
 
 POŽÁRY
73 
 
 PLANÉ POPL.
 
 ŽIVELNÍ
25 
 
 TECHNICKÉ
 
 HMYZ
37 
 
 DOPR. NEHODY
18 
 
 POHOTOVOSTI
18 
 
 NEBEZPEČNÉ L.
 
 
 OSTATNÍ
20 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx