2007

 CELKEM
 213
 
 POŽÁRY
40 
 
 PLANÉ POPL.
 
 ŽIVELNÍ
25 
 
 TECHNICKÉ
 
 HMYZ
119 
 
 DOPR. NEHODY
 
 POHOTOVOSTI
13 
 
 NEBEZPEČNÉ L.
 
 
 OSTATNÍ
 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx