2006

 CELKEM
 165
 
 POŽÁRY
39 
 
 PLANÉ POPL.
 
 ŽIVELNÍ
 
 TECHNICKÉ
 
 HMYZ
89 
 
 DOPR. NEHODY
 
 POHOTOVOSTI
14 
 
 NEBEZPEČNÉ L.
 
 
 OSTATNÍ
15 
 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx