2005

 CELKEM
 77
 
 POŽÁRY
27 
 
 PLANÉ POPL.
 
 ŽIVELNÍ
12 
 
 TECHNICKÉ
 
 HMYZ
18 
 
 DOPR. NEHODY
 
 POHOTOVOSTI
 
 NEBEZPEČNÉ L.
 
 
 OSTATNÍ
20 
 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx