2002

 CELKEM
 58
 
 POŽÁRY
13 
 
 PLANÉ POPL.
 
 ŽIVELNÍ
 
 TECHNICKÉ
 
 HMYZ
35 
 
 DOPR. NEHODY
 
 POHOTOVOSTI
 
 NEBEZPEČNÉ L.
 
 
 OSTATNÍ
 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx