POROVNÁNÍ VÝJEZDU K UDÁLOSTEM ZA POSLEDNÍCH 10 LET KE STEJNÉMU DATU 03. 12.


 CELKEM


 průměr: 177
 letos: +7
 2022
 184
 2021
 139
 2020
 164
 2019
 191
 2018
 201
 2017
 191
 2016
 182
 2015
 214
 2014
 184
 2013
 123

 POŽÁRY


 průměr: 57
 letos: -8
 2022
 49
 2021
 40
 2020
 46
 2019
 66
 2018
 70
 2017
 66
 2016
 53
 2015
 66
 2014
 59
 2013
 43

 PLANÉ POPL


 průměr: 19
 letos: +7
 2022
 26
 2021
 29
 2020
 27
 2019
 34
 2018
 17
 2017
 20
 2016
 11
 2015
 13
 2014
 10
 2013
 9

 ŽIVELNÍ


 průměr: 9
 letos: +5
 2022
 14
 2021
 4
 2020
 22
 2019
 13
 2018
 8
 2017
 7
 2016
 5
 2015
 0
 2014
 18
 2013
 3

 TECHNICKÉ


 průměr: 9
 letos: -2
 2022
 7
 2021
 6
 2020
 11
 2019
 14
 2018
 5
 2017
 15
 2016
 11
 2015
 10
 2014
 8
 2013
 4

 HMYZ


 průměr: 47
 letos: +10
 2022
 57
 2021
 33
 2020
 39
 2019
 24
 2018
 57
 2017
 33
 2016
 56
 2015
 93
 2014
 46
 2013
 38

 NEHODY


 průměr: 2
 letos: průměr
 2022
 2
 2021
 1
 2020
 2
 2019
 2
 2018
 1
 2017
 2
 2016
 2
 2015
 2
 2014
 7
 2013
 1

 POHOTOVOSTI


 průměr: 16
 letos: -2
 2022
 14
 2021
 9
 2020
 14
 2019
 18
 2018
 23
 2017
 17
 2016
 16
 2015
 13
 2014
 16
 2013
 16

 JINÁ POMOC


 průměr: 16
 letos: -5
 2022
 11
 2021
 10
 2020
 3
 2019
 17
 2018
 19
 2017
 27
 2016
 26
 2015
 16
 2014
 19
 2013
 9

 CHEMIE


 průměr: 2
 letos: +2
 2022
 4
 2021
 7
 2020
 0
 2019
 3
 2018
 1
 2017
 4
 2016
 2
 2015
 1
 2014
 1
 2013
 0

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx