POROVNÁNÍ VÝJEZDU K UDÁLOSTEM ZA POSLEDNÍCH 10 LET KE STEJNÉMU DATU 25. 09.


 CELKEM


 průměr: 146
 letos: -13
 2020
 133
 2019
 165
 2018
 168
 2017
 147
 2016
 150
 2015
 177
 2014
 149
 2013
 108
 2012
 111
 2011
 143

 POŽÁRY


 průměr: 48
 letos: -14
 2020
 34
 2019
 57
 2018
 55
 2017
 54
 2016
 46
 2015
 44
 2014
 49
 2013
 35
 2012
 46
 2011
 48

 PLANÉ POPL


 průměr: 11
 letos: +9
 2020
 20
 2019
 30
 2018
 14
 2017
 14
 2016
 9
 2015
 9
 2014
 8
 2013
 7
 2012
 7
 2011
 4

 ŽIVELNÍ


 průměr: 6
 letos: +9
 2020
 15
 2019
 13
 2018
 8
 2017
 3
 2016
 5
 2015
 0
 2014
 16
 2013
 3
 2012
 4
 2011
 6

 TECHNICKÉ


 průměr: 8
 letos: průměr
 2020
 8
 2019
 12
 2018
 4
 2017
 12
 2016
 9
 2015
 8
 2014
 6
 2013
 4
 2012
 7
 2011
 6

 HMYZ


 průměr: 47
 letos: -9
 2020
 38
 2019
 22
 2018
 53
 2017
 31
 2016
 50
 2015
 93
 2014
 41
 2013
 38
 2012
 31
 2011
 68

 NEHODY


 průměr: 2
 letos: průměr
 2020
 2
 2019
 2
 2018
 1
 2017
 1
 2016
 2
 2015
 2
 2014
 3
 2013
 1
 2012
 2
 2011
 4

 POHOTOVOSTI


 průměr: 12
 letos: +1
 2020
 13
 2019
 16
 2018
 18
 2017
 11
 2016
 12
 2015
 10
 2014
 12
 2013
 14
 2012
 10
 2011
 6

 JINÁ POMOC


 průměr: 11
 letos: -8
 2020
 3
 2019
 11
 2018
 15
 2017
 18
 2016
 16
 2015
 10
 2014
 14
 2013
 6
 2012
 4
 2011
 1

 ÚNIK NL


 průměr: 1
 letos: -1
 2020
 0
 2019
 2
 2018
 0
 2017
 3
 2016
 1
 2015
 1
 2014
 0
 2013
 0
 2012
 0
 2011
 0

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx