POROVNÁNÍ VÝJEZDU K UDÁLOSTEM ZA POSLEDNÍCH 10 LET KE STEJNÉMU DATU 20. 02.


 CELKEM


 průměr: 16
 letos: +4
 2019
 20
 2018
 21
 2017
 20
 2016
 18
 2015
 16
 2014
 10
 2013
 9
 2012
 19
 2011
 16
 2010
 14

 POŽÁRY


 průměr: 7
 letos: +2
 2019
 9
 2018
 11
 2017
 7
 2016
 8
 2015
 5
 2014
 6
 2013
 5
 2012
 9
 2011
 12
 2010
 4

 PLANÉ POPL


 průměr: 2
 letos: průměr
 2019
 2
 2018
 4
 2017
 4
 2016
 2
 2015
 5
 2014
 1
 2013
 2
 2012
 2
 2011
 0
 2010
 1

 ŽIVELNÍ


 průměr: 1
 letos: průměr
 2019
 1
 2018
 1
 2017
 0
 2016
 0
 2015
 0
 2014
 0
 2013
 0
 2012
 0
 2011
 0
 2010
 7

 TECHNICKÉ


 průměr: 2
 letos: průměr
 2019
 2
 2018
 1
 2017
 3
 2016
 4
 2015
 0
 2014
 1
 2013
 0
 2012
 3
 2011
 2
 2010
 1

 HMYZ


 průměr: 0
 letos: průměr
 2019
 0
 2018
 0
 2017
 0
 2016
 0
 2015
 0
 2014
 0
 2013
 0
 2012
 0
 2011
 0
 2010
 0

 NEHODY


 průměr: 0
 letos: průměr
 2019
 0
 2018
 1
 2017
 0
 2016
 1
 2015
 0
 2014
 0
 2013
 0
 2012
 1
 2011
 0
 2010
 1

 POHOTOVOSTI


 průměr: 2
 letos: +1
 2019
 3
 2018
 1
 2017
 4
 2016
 3
 2015
 5
 2014
 1
 2013
 1
 2012
 3
 2011
 2
 2010
 0

 JINÁ POMOC


 průměr: 1
 letos: +2
 2019
 3
 2018
 2
 2017
 2
 2016
 0
 2015
 1
 2014
 1
 2013
 1
 2012
 1
 2011
 0
 2010
 0

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx