POROVNÁNÍ VÝJEZDU K UDÁLOSTEM ZA POSLEDNÍCH 10 LET KE STEJNÉMU DATU 26. 02.


 CELKEM


 průměr: 18
 letos: -2
 2021
 16
 2020
 17
 2019
 23
 2018
 23
 2017
 21
 2016
 20
 2015
 17
 2014
 11
 2013
 10
 2012
 23

 POŽÁRY


 průměr: 8
 letos: -3
 2021
 5
 2020
 6
 2019
 9
 2018
 12
 2017
 7
 2016
 8
 2015
 6
 2014
 7
 2013
 6
 2012
 9

 PLANÉ POPL


 průměr: 3
 letos: +2
 2021
 5
 2020
 3
 2019
 3
 2018
 4
 2017
 5
 2016
 2
 2015
 5
 2014
 1
 2013
 2
 2012
 2

 ŽIVELNÍ


 průměr: 1
 letos: -1
 2021
 0
 2020
 6
 2019
 1
 2018
 1
 2017
 0
 2016
 0
 2015
 0
 2014
 0
 2013
 0
 2012
 4

 TECHNICKÉ


 průměr: 2
 letos: průměr
 2021
 2
 2020
 1
 2019
 2
 2018
 1
 2017
 2
 2016
 4
 2015
 0
 2014
 1
 2013
 0
 2012
 3

 HMYZ


 průměr: 0
 letos: průměr
 2021
 0
 2020
 0
 2019
 0
 2018
 0
 2017
 0
 2016
 0
 2015
 0
 2014
 0
 2013
 0
 2012
 0

 NEHODY


 průměr: 0
 letos: průměr
 2021
 0
 2020
 0
 2019
 0
 2018
 1
 2017
 0
 2016
 1
 2015
 0
 2014
 0
 2013
 0
 2012
 1

 POHOTOVOSTI


 průměr: 3
 letos: -3
 2021
 0
 2020
 1
 2019
 3
 2018
 1
 2017
 4
 2016
 5
 2015
 5
 2014
 1
 2013
 1
 2012
 3

 JINÁ POMOC


 průměr: 1
 letos: průměr
 2021
 1
 2020
 0
 2019
 4
 2018
 3
 2017
 2
 2016
 0
 2015
 1
 2014
 1
 2013
 1
 2012
 1

 CHEMIE


 průměr: 0
 letos: +3
 2021
 3
 2020
 0
 2019
 1
 2018
 0
 2017
 1
 2016
 0
 2015
 0
 2014
 0
 2013
 0
 2012
 0

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx