POROVNÁNÍ VÝJEZDU K UDÁLOSTEM ZA POSLEDNÍCH 10 LET KE STEJNÉMU DATU 24. 07.


 CELKEM


 průměr: 85
 letos: +25
 2019
 110
 2018
 101
 2017
 97
 2016
 91
 2015
 79
 2014
 80
 2013
 66
 2012
 66
 2011
 85
 2010
 97

 POŽÁRY


 průměr: 37
 letos: +10
 2019
 47
 2018
 45
 2017
 42
 2016
 37
 2015
 30
 2014
 35
 2013
 23
 2012
 34
 2011
 42
 2010
 41

 PLANÉ POPL


 průměr: 6
 letos: +12
 2019
 18
 2018
 8
 2017
 12
 2016
 4
 2015
 8
 2014
 3
 2013
 6
 2012
 5
 2011
 3
 2010
 5

 ŽIVELNÍ


 průměr: 7
 letos: +6
 2019
 13
 2018
 2
 2017
 2
 2016
 4
 2015
 0
 2014
 15
 2013
 3
 2012
 4
 2011
 6
 2010
 31

 TECHNICKÉ


 průměr: 6
 letos: +1
 2019
 7
 2018
 4
 2017
 13
 2016
 9
 2015
 5
 2014
 2
 2013
 3
 2012
 4
 2011
 5
 2010
 7

 HMYZ


 průměr: 12
 letos: -8
 2019
 4
 2018
 14
 2017
 6
 2016
 12
 2015
 20
 2014
 5
 2013
 19
 2012
 6
 2011
 22
 2010
 5

 NEHODY


 průměr: 2
 letos: -2
 2019
 0
 2018
 1
 2017
 1
 2016
 2
 2015
 2
 2014
 2
 2013
 1
 2012
 1
 2011
 2
 2010
 3

 POHOTOVOSTI


 průměr: 8
 letos: +4
 2019
 12
 2018
 15
 2017
 9
 2016
 10
 2015
 7
 2014
 9
 2013
 10
 2012
 9
 2011
 4
 2010
 1

 JINÁ POMOC


 průměr: 7
 letos: +2
 2019
 9
 2018
 12
 2017
 12
 2016
 13
 2015
 7
 2014
 9
 2013
 1
 2012
 3
 2011
 1
 2010
 4

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx