POROVNÁNÍ VÝJEZDU K UDÁLOSTEM ZA POSLEDNÍCH 10 LET KE STEJNÉMU DATU 26. 05.


 CELKEM


 průměr: 52
 letos: +22
 2019
 74
 2018
 53
 2017
 65
 2016
 55
 2015
 38
 2014
 54
 2013
 33
 2012
 52
 2011
 45
 2010
 72

 POŽÁRY


 průměr: 23
 letos: +9
 2019
 32
 2018
 25
 2017
 27
 2016
 24
 2015
 19
 2014
 24
 2013
 14
 2012
 26
 2011
 26
 2010
 26

 PLANÉ POPL


 průměr: 5
 letos: +3
 2019
 8
 2018
 5
 2017
 8
 2016
 3
 2015
 7
 2014
 2
 2013
 5
 2012
 4
 2011
 3
 2010
 5

 ŽIVELNÍ


 průměr: 5
 letos: +8
 2019
 13
 2018
 1
 2017
 1
 2016
 0
 2015
 0
 2014
 8
 2013
 3
 2012
 4
 2011
 0
 2010
 31

 TECHNICKÉ


 průměr: 4
 letos: +1
 2019
 5
 2018
 2
 2017
 10
 2016
 7
 2015
 0
 2014
 2
 2013
 2
 2012
 4
 2011
 4
 2010
 5

 HMYZ


 průměr: 1
 letos: -1
 2019
 0
 2018
 0
 2017
 0
 2016
 1
 2015
 0
 2014
 2
 2013
 0
 2012
 3
 2011
 6
 2010
 0

 NEHODY


 průměr: 1
 letos: -1
 2019
 0
 2018
 1
 2017
 0
 2016
 2
 2015
 0
 2014
 2
 2013
 0
 2012
 1
 2011
 1
 2010
 3

 POHOTOVOSTI


 průměr: 6
 letos: +2
 2019
 8
 2018
 9
 2017
 7
 2016
 6
 2015
 5
 2014
 6
 2013
 8
 2012
 8
 2011
 4
 2010
 1

 JINÁ POMOC


 průměr: 6
 letos: +2
 2019
 8
 2018
 10
 2017
 12
 2016
 12
 2015
 7
 2014
 8
 2013
 1
 2012
 2
 2011
 1
 2010
 1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx