POROVNÁNÍ VÝJEZDU K UDÁLOSTEM ZA POSLEDNÍCH 10 LET KE STEJNÉMU DATU 21. 09.


 CELKEM


 průměr: 138
 letos: +25
 2019
 163
 2018
 161
 2017
 145
 2016
 149
 2015
 177
 2014
 147
 2013
 108
 2012
 109
 2011
 138
 2010
 109

 POŽÁRY


 průměr: 47
 letos: +9
 2019
 56
 2018
 55
 2017
 53
 2016
 46
 2015
 44
 2014
 48
 2013
 35
 2012
 45
 2011
 47
 2010
 46

 PLANÉ POPL


 průměr: 8
 letos: +22
 2019
 30
 2018
 14
 2017
 14
 2016
 9
 2015
 9
 2014
 8
 2013
 7
 2012
 7
 2011
 3
 2010
 5

 ŽIVELNÍ


 průměr: 8
 letos: +5
 2019
 13
 2018
 2
 2017
 3
 2016
 5
 2015
 0
 2014
 16
 2013
 3
 2012
 4
 2011
 6
 2010
 31

 TECHNICKÉ


 průměr: 7
 letos: +5
 2019
 12
 2018
 4
 2017
 15
 2016
 9
 2015
 9
 2014
 5
 2013
 4
 2012
 7
 2011
 6
 2010
 8

 HMYZ


 průměr: 45
 letos: -23
 2019
 22
 2018
 53
 2017
 31
 2016
 49
 2015
 93
 2014
 41
 2013
 38
 2012
 30
 2011
 66
 2010
 8

 NEHODY


 průměr: 2
 letos: průměr
 2019
 2
 2018
 1
 2017
 1
 2016
 2
 2015
 2
 2014
 3
 2013
 1
 2012
 2
 2011
 3
 2010
 5

 POHOTOVOSTI


 průměr: 10
 letos: +6
 2019
 16
 2018
 18
 2017
 11
 2016
 12
 2015
 10
 2014
 12
 2013
 14
 2012
 10
 2011
 6
 2010
 1

 JINÁ POMOC


 průměr: 10
 letos: +2
 2019
 12
 2018
 14
 2017
 17
 2016
 17
 2015
 10
 2014
 14
 2013
 6
 2012
 4
 2011
 1
 2010
 5

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx