POROVNÁNÍ VÝJEZDU K UDÁLOSTEM ZA POSLEDNÍCH 10 LET KE STEJNÉMU DATU 10. 12.


 CELKEM


 průměr: 171
 letos: +24
 2019
 195
 2018
 203
 2017
 194
 2016
 184
 2015
 215
 2014
 185
 2013
 125
 2012
 136
 2011
 164
 2010
 135

 POŽÁRY


 průměr: 60
 letos: +8
 2019
 68
 2018
 71
 2017
 66
 2016
 53
 2015
 66
 2014
 60
 2013
 45
 2012
 57
 2011
 58
 2010
 61

 PLANÉ POPL


 průměr: 12
 letos: +23
 2019
 35
 2018
 17
 2017
 22
 2016
 12
 2015
 14
 2014
 10
 2013
 9
 2012
 8
 2011
 6
 2010
 7

 ŽIVELNÍ


 průměr: 10
 letos: +3
 2019
 13
 2018
 8
 2017
 8
 2016
 5
 2015
 0
 2014
 18
 2013
 3
 2012
 5
 2011
 6
 2010
 34

 TECHNICKÉ


 průměr: 9
 letos: +5
 2019
 14
 2018
 5
 2017
 15
 2016
 11
 2015
 10
 2014
 8
 2013
 4
 2012
 7
 2011
 8
 2010
 9

 HMYZ


 průměr: 48
 letos: -24
 2019
 24
 2018
 57
 2017
 33
 2016
 56
 2015
 93
 2014
 46
 2013
 38
 2012
 32
 2011
 71
 2010
 8

 NEHODY


 průměr: 4
 letos: -2
 2019
 2
 2018
 1
 2017
 2
 2016
 2
 2015
 2
 2014
 7
 2013
 1
 2012
 5
 2011
 5
 2010
 9

 POHOTOVOSTI


 průměr: 14
 letos: +5
 2019
 19
 2018
 23
 2017
 17
 2016
 16
 2015
 13
 2014
 16
 2013
 16
 2012
 16
 2011
 9
 2010
 1

 JINÁ POMOC


 průměr: 14
 letos: +3
 2019
 17
 2018
 20
 2017
 27
 2016
 27
 2015
 16
 2014
 19
 2013
 9
 2012
 5
 2011
 1
 2010
 6

 ÚNIK NL


 průměr: 1
 letos: +2
 2019
 3
 2018
 1
 2017
 4
 2016
 2
 2015
 1
 2014
 1
 2013
 0
 2012
 1
 2011
 0
 2010
 0

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx