VELITEL JEDNOTKY

Lojkásek Radim
velitel
strojník
nositel dýchací techniky
obsluha motorové pily
vůdce malého plavidla
................................................................................

ZÁSTUPCE VELITELE JEDNOTKY

Rusina Pavel Bc, Dis
velitel
strojník
nositel dýchací techniky
obsluha motorové pily
absolvent VOŠ PO
pracuje: SOŠ a VOŠ PO
................................................................................

................................................................................................................................

ČLENOVÉ JEDNOTKY

Berenda Vít
hasič
nositel dýchací techniky
................................................................................
Blecha Zdeněk Bc
strojník
nositel dýchací techniky
................................................................................
Dužík Vlad.st.
velitel
nositel dýchací techniky
................................................................................
Fehér Aleš
strojník
nositel dýchací techniky
obsluha motorové pily
................................................................................
Karásek Jan
hasič
nositel dýchací techniky
obsluha motorové pily
vůdce malého plavidla
................................................................................
Karásek Tomáš
hasič
nositel dýchací techniky
obsluha motorové pily
................................................................................
Kmec Lukáš Mgr.
velitel
strojník
nositel dýchací techniky
obsluha motorové pily
vůdce malého plavidla
Pracuje: ZU HZS ČR
................................................................................
Kresta Václav ing.
velitel
nositel dýchací techniky
obsluha motorové pily
pracuje: SOŠ a VOŠ PO
................................................................................
Krpec Josef
velitel
nositel dýchací techniky
obsluha motorové pily
................................................................................
Kubečka Radim ing.
hasič
nositel dýchací techniky
vůdce malého plavidla
................................................................................
Mechl Jiří ml.
velitel
strojník
nositel dýchací techniky
obsluha motorové pily
pracuje u HZS
................................................................................
Peter Marek
strojník
nositel dýchací techniky
vůdce malého plavidla
pracuje u HZS
................................................................................
Pírek Michal
strojník
nositel dýchací techniky
obsluha motorové pily
................................................................................
Rozbroj Jan
strojník
nositel dýchací techniky
obsluha motorové pily
................................................................................
Rusina Tomáš
hasič
nositel dýchací techniky
................................................................................
Samek Marek
velitel
strojník
nositel dýchací techniky
obsluha motorové pily
................................................................................
Žabčík Milan Dis
velitel
nositel dýchací techniky
obsluha motorové pily
absolvent VOŠ PO
pracuje: HBZS Ostrava-Radvanice
................................................................................

................................................................................................................................


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx