VELITEL JEDNOTKY

Lojkásek Radim
velitel
strojník
nositel dýchací techniky
obsluha motorové pily
vůdce malého plavidla
................................................................................

ZÁSTUPCE VELITELE JEDNOTKY

Rusina Pavel Bc, Dis
velitel
strojník
nositel dýchací techniky
obsluha motorové pily
absolvent VOŠ PO
pracuje: ŠVZ HZS FM
................................................................................

................................................................................................................................

ČLENOVÉ JEDNOTKY

Alexovič Richard
strojník
nositel dýchací techniky
vůdce malého plavidla
................................................................................
Blecha Zdeněk Bc
strojník
nositel dýchací techniky
................................................................................
Bongilaj Roman
strojník
nositel dýchací techniky
................................................................................
Dužík Vlad.st.
velitel
hasič
nositel dýchací techniky
................................................................................
Hamrozi Daniel ing
velitel
strojník
nositel dýchací techniky
obsluha motorové pily
pracuje: ŠVZ HZS FM
................................................................................
Hubáč Aleš
strojník
nositel dýchací techniky
obsluha motorové pily
................................................................................
Karásek Jan
hasič
nositel dýchací techniky
obsluha motorové pily
vůdce malého plavidla
................................................................................
Karásek Tomáš
hasič
nositel dýchací techniky
................................................................................
Kmec Lukáš Mgr.
velitel
strojník
nositel dýchací techniky
obsluha motorové pily
Pracuje: ZU HZS ČR
................................................................................
Kresta Václav ing.
velitel
nositel dýchací techniky
obsluha motorové pily
pracuje: ŠVZ HZS FM
................................................................................
Krpec Josef
velitel
nositel dýchací techniky
obsluha motorové pily
................................................................................
Kuchař Jan
strojník
nositel dýchací techniky
obsluha motorové pily
................................................................................
Kučera Roman Bc, Dis
velitel
strojník
nositel dýchací techniky
obsluha motorové pily
absolvent VOŠ PO
pracuje: VJPO AČR
................................................................................
Peter Marek
strojník
nositel dýchací techniky
................................................................................
Pírek Michal
strojník
nositel dýchací techniky
obsluha motorové pily
................................................................................
Pokluda Radek
strojník
nositel dýchací techniky
obsluha motorové pily
................................................................................
Polášek Miroslav
hasič
nositel dýchací techniky
................................................................................
Rozbroj Jan
strojník
nositel dýchací techniky
obsluha motorové pily
................................................................................
Skořepa Radim
hasič
nositel dýchací techniky
................................................................................
Soukup Petr
velitel
nositel dýchací techniky
obsluha motorové pily
vůdce malého plavidla
................................................................................
Žabčík Milan Dis
velitel
nositel dýchací techniky
obsluha motorové pily
absolvent VOŠ PO
pracuje: HBZS Ostrava-Radvanice
................................................................................

................................................................................................................................


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx