DALŠÍ STRÁNKA                                                            1                                                       POSLEDNÍ STRÁNKA


HISTORIE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE FRÝDKU.

(U příležitosti 140 let založení sboru sestavil starosta Dužík Vladimír st.)Sbor dobrovolných hasičů ve Frýdku byl založen roku 1872 na základě zákona o požární policii z předešlého roku. Z počátku to byl sbor německý s devadesáti členy. Své stanoviště měl u vlakového nádraží, v místě, kde dnes stojí Komerční banka. Frýdek v té době měl asi 5.000 obyvatel a veřejnost měla o hasičský spolek velký zájem a značně jej podporovala.Největší akci, kterou naši předchůdci měli, byla ničivá povodeň v r. 1880. Podle historických záznamů, zachránili tenkrát 12 osob. I požárů, bylo v té době dost a nebyly to ledajaké. Např. v roce 1884 shořely ve Sviadnově 3 domy. V roce 1886 ve Frýdlantě 25 domů. O rok později v Paskově 46 domů a v Místku, dokonce 64 domů. Takže to nebyly žádné táboráčky, či spálené potraviny.U příležitosti 25. výročí v r. 1897 byla postavena nová hasičská zbrojnice na Hasičské ulici. Je zajímavostí, že v prvních 50ti létech náš sbor nepřijímal za členy občany české národnosti. Až v roce 1924 se podařilo do tohoto německého spolku proniknout i čechům. Prvním velitelem českého sboru byl Josef Zajíc, který byl v té době ředitelem školy. Vůbec všichni hasiči požívali v té době od ostatních občanů veliké úcty.DALŠÍ STRÁNKA                                                            1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx