NEJBLIŽŠÍ AKCE:

      pondělí­ 25. 10. - 17:30
    Asistence Hokej

      sobota 20. 11. - 16:30
    Asistence Hokej

      sobota 27. 11. - 16:30
    Asistence Hokej

      pondělí­ 27. 12. - 17:30
    Asistence Hokej

      POSLEDNÍ UDÁLOSTI:

      sobota 16. 10. - 15:51
    POŽÁR
    Frýdek, pod Novou Osadou

      čtvrtek 14. 10. - 12:33
    JINÁ POMOC
    Místek, Revoluční

      pondělí­ 11. 10. - 12:12
    PLANÝ POPLACH
    Chlebovice


AREÁL POŽÁRNÍ ZBROJNICE

Vchod do hasičské zbrojnice ze Střelniční ul.       Výjezd techniky
   
Operační místnost.       Operační místnost.
   
Klubovna.       Klubovna.
   
Šatna výjezdové jednotky.       Šatna výjezdové jednotky.
   
Noční místnost.       Noční místnost.
   
Posilovna.       Posilovna.
   
Klubovna mládeže.       Klubovna mládeže.
   
Dráha pro požární sport.       Dráha pro požární sport.
   
Letní posezení.       Letní posezení.
   
Travnaté hřiště.       Travnaté hřiště.
   

.....................................................................................

Odkazy na www :

VSTUP PRO ZPRAVODAJE
NAŠICH STRÁNEK

Naši zpravodajové:

Dužík Vladimír st.
ČV.ČS.ČM.UV.US.UM.
UD.SM.SK.SV

Kubečková Eva
ČS.ČM.US.UM.SM.SK.SV

Lojkásek Radim
ČV,UV,UD

Pírek Michal
ČV.UV.SM

Rusina Pavel
ČV.UV.UD

Rusinová Klára
ČS, ČM, UM, SM

Žurovec Tomáš
ČS, US, SK, SV

Zkratky oprávnění:

ČV = články všeobecné
ČS = články sportovní
ČM = články Mladých hasičů
UV = upozornění všeobecné
US = upozornění sportovní
UM = upozornění pro MH
UD = události jednotky
SM = seznamy MH
SK = sportovní kalendář
SV = sportovní výsledky


.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx