NEJBLIŽŠÍ AKCE:

      pátek 28. 02. - 19:00
    Výbor SDH

      POSLEDNÍ UDÁLOSTI:

      sobota 22. 02. - 19:20
    POŽÁR
    Frýdek, za nádražím ČD

      pondělí­ 10. 02. - 16:42
    ŽIVELNÍ
    Frýdek, El. Krásnohorské

      pondělí­ 10. 02. - 13:46
    ŽIVELNÍ
    Místek, Anenská 639
ZDE NÁM MŮŽETE NAPSAT:
(My Vám dle možností co nejdříve odpovíme.)Odkazy na www :

VSTUP PRO ZPRAVODAJE
NAŠICH STRÁNEK

Naši zpravodajové:

Dužík Vladimír st.
ČV.ČS.ČM.UV.US.UM.
UD.SM.SK.SV

Kubečková Eva
ČS.ČM.US.UM.SM.SK.SV

Lojkásek Radim
ČV,UV,UD

Pírek Michal
ČV.UV

Rusina Pavel
ČV.UV.UD

Rusinová Klára
ČS, ČM, UM, SM

Žurovec Tomáš
ČS, US, SK, SV

Zkratky oprávnění:

ČV = články všeobecné
ČS = články sportovní
ČM = články Mladých hasičů
UV = upozornění všeobecné
US = upozornění sportovní
UM = upozornění pro MH
UD = události jednotky
SM = seznamy MH
SK = sportovní kalendář
SV = sportovní výsledky


.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx