NEJBLIŽŠÍ AKCE:

      pátek 19. 06. - 18:00
    Výbor SDH

      POSLEDNÍ UDÁLOSTI:

      středa 27. 05. - 12:33
    POŽÁR
    Místek, cyklostezka

      středa 20. 05. - 16:30
    POHOTOVOST
    Frýdek, Střelniční 1861

      úterý 19. 05. - 14:46
    LIKVIDACE HMYZU
    Frýdek, Bruzovská 306DALŠÍ STRÁNKA                                                         1

  19. 5. 2020   Požární ochrana očima dětí

....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Kubečková Eva  17. 5. 2020   Motorizovaný včelí roj ?

Neobvyklé místo k usazení si vybral včelí roj, ke kterému jsme byli povoláni v sobotu.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.  16. 5. 2020   Požár osobního auta na Jiráskové ul.

Foto Pavel Rusina
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.  21. 4. 2020   Požár ve Frýdeckém lese

K dalšímu ze série lesních požárů jsme byli povoláni 20.4. Tentokrát hořelo v "našem" Frýdeckém lese. Likvidace tohoto požáru se zúčastnilo 6 jednotek hasičů. Protože se jednalo o delší zásah s následnou dohlídkou požářiště, došlo po čtyřech hodinách k vystřídáni zásahujících členu naší jednotky. Navíc jsme drželi s dalším družstvem pohotovost na stanici, pro případ další události ve městě. Aby toho všeho nebylo dost. Ani ne 10 minut po nočním návratu jednotky z požáru, byl vyhlášen další výjezd k požáru, tentokrát ve výškové budově. Někteří již byli převlečeni do civilu. Takže znova ......
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.  21. 4. 2020   Požár lesa ve Vojkovicích

Extrémně suché počasí je příčinou mnoha požárů trávy a lesních porostů. Naše jednotka byla povolána 19.4. s velkou cisternou CAS 32 k požáru lesa ve Vojkovicích. Celkem tam zasahovalo 12 jednotek hasičů.

foto: Michal Pírek
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.DALŠÍ STRÁNKA                                                         1
Odkazy na www :

VSTUP PRO ZPRAVODAJE
NAŠICH STRÁNEK

Naši zpravodajové:

Dužík Vladimír st.
ČV.ČS.ČM.UV.US.UM.
UD.SM.SK.SV

Kubečková Eva
ČS.ČM.US.UM.SM.SK.SV

Lojkásek Radim
ČV,UV,UD

Pírek Michal
ČV.UV

Rusina Pavel
ČV.UV.UD

Rusinová Klára
ČS, ČM, UM, SM

Žurovec Tomáš
ČS, US, SK, SV

Zkratky oprávnění:

ČV = články všeobecné
ČS = články sportovní
ČM = články Mladých hasičů
UV = upozornění všeobecné
US = upozornění sportovní
UM = upozornění pro MH
UD = události jednotky
SM = seznamy MH
SK = sportovní kalendář
SV = sportovní výsledky


.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx