NEJBLIŽŠÍ AKCE:

      sobota 26. 02. - 16:30
    Asistence Hokej

      POSLEDNÍ UDÁLOSTI:

      sobota 15. 01. - 20:21
    PLANÝ POPLACH
    Chlebovice, B.PRO CZ, s.r.o.

      středa 12. 01. - 11:09
    POŽÁR
    Frýdek, Dr. Janského

      neděle 09. 01. - 12:20
    POŽÁR
    Frýdek, Hlavní třídaDALŠÍ STRÁNKA                                                         1

  5. 1. 2022   Výroční Valná hromada - 22.1.2022 v 15 hodin

Pokud pandemická situace dovolí je letošní VVH naplánována na sobotu 22. ledna 2022 v 15 hodin.
Letos se uskuteční v sále restaurace "U Hučky" u frýdeckého hřbitova. Z celého města lze využít spojení MHD č. 303 a 313.

Bez ohledu na pandemickou situaci je nutno včas uhradit členský příspěvek na r. 2022.
Ten je stejný jako v r. 2021, tj. 250,- Kč. Příspěvek posílejte na účet 219615085/0300, prosím k platbě napište vždy jméno a příjmení / příspevek2022
Další možnost je, domluvit se osobně s hospodářem sboru Janem Karáskem tel.739126277.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.  5. 1. 2022   Kontrolní den - práce pokračují

Betonuje druhá opěrná zeď a základy pro přístavbu. Je vybetonovany montážní kanál a patky pro přístavbu před garážemi. Postupně se začínájí vyzdívat příčky v jednotlivých místnostech. Začínají se už rýsovat pánské sprchy a další mistnosti.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Pírek Michal  1. 1. 2022   Poslední výjezd v r. 2021

30.12. večer vyjela naše jednotka k požáru rod. domu do Pržna. Byl to výjezd s pořadovým číslem 144.

foto: www.pozary.cz
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.  21. 12. 2021   PF 2022

....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.  22. 12. 2021   Kontrolní den - pokračovat se bude po Novém roce.

Práce na rekonstrukci naší zbrojnice budou přes vánoční svátky přerušeny a bude se pokračovat po Novém roce.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Lojkásek RadimDALŠÍ STRÁNKA                                                         1
Odkazy na www :

VSTUP PRO ZPRAVODAJE
NAŠICH STRÁNEK

Naši zpravodajové:

Dužík Vladimír st.
ČV.ČS.ČM.UV.US.UM.
UD.SM.SK.SV

Kubečková Eva
ČS.ČM.US.UM.SM.SK.SV

Lojkásek Radim
ČV,UV,UD

Pírek Michal
ČV.UV.SM

Rusina Pavel
ČV.UV.UD

Rusinová Klára
ČS, ČM, UM, SM

Žurovec Tomáš
ČS, US, SK, SV

Zkratky oprávnění:

ČV = články všeobecné
ČS = články sportovní
ČM = články Mladých hasičů
UV = upozornění všeobecné
US = upozornění sportovní
UM = upozornění pro MH
UD = události jednotky
SM = seznamy MH
SK = sportovní kalendář
SV = sportovní výsledky


.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx