NEJBLIŽŠÍ AKCE:

      neděle 08. 01. - 18:00
    Výbor SDH

      sobota 14. 01. - 16:00
    Výroční valná hromada

      sobota 21. 01. - 17:00
    hokej (FM - Přerov)

      úterý 31. 01. - 18:00
    hokej (FM - Havířov)

      POSLEDNÍ UDÁLOSTI:

      pátek 02. 12. - 07:42
    POŽÁR
    Staré Město, Skotňa

      čtvrtek 24. 11. - 13:21
    POHOTOVOST
    Frýdek, Střelniční 1861

      pondělí­ 21. 11. - 09:12
    TECHNICKÁ POMOC
    Třinec, Werk arénaDALŠÍ STRÁNKA                                                            1

  2. 12. 2016   Požár rodinného domku ve Starém Městě.

Naše jednotka společně s dalšími devíti jednotkami hasičů zasahovala v pátek 02.12.2016 ráno u požáru staršího rodinného domku ve Starém Městě.


Článek, fotky a video na www.pozary.cz
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.  2. 12. 2016   Zdravotnický výcvik jednotky.

Dva pondělní podvečery probíhal zdravotnický výcvik členů naší výjezdové jednotky. První pondělí to bylo reálné řešení simulovaných událostí. Druhé rozbor chyb, kterých se jednotliví členové dopustili a praktické ukázky zvládnutí krizových situací.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.  1. 12. 2016   Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka letos proběhne v pondělí 5. prosince od 16.30 hod. Hlášení hříchů bude probíhat už od 16.00 v klubovně mladých hasičů.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Němcová Eva  29. 11. 2016   ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2017
Platba členského příspěvku je povinná pro všechny členy SDH Frýdek. Výše členského příspěvku pro osoby starší 15 let činí 200 Kč. Členský příspěvek je možné uhradit v hotovosti hospodáři nebo starostovi sboru vždy v pondělí mezi 18-19 hod. nebo v pátek mezi 15-16 hod. (případně v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě). Členský příspěvek je možné uhradit také převodem na účet č. 219615085 / 0300, jako variabilní symbol (VS) uveďte Váš datum narození a do zprávy pro příjemce napište SDH2017 + Vaše jméno a příjmení.

Členské příspěvky je nutné uhradit nejpozději do VVH, která se koná dne
14. 1. 2017 od 16 hod.

!!! Nezaplacení členského příspěvku znamená zrušení členství v SDH. Upozorňujeme také na nutnost oznámit zánik členství v SDH nejpozději do 20. 12. 2016, po tomto datu již vzniká povinnost uhradit členský příspěvek na příští rok !!!
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Blecha Zdeněk  25. 11. 2016   Poděkování za níže zmíňovaný zásah naší jednotky.

....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.DALŠÍ STRÁNKA                                                            1
Odkazy na www :

VSTUP PRO ZPRAVODAJE
NAŠICH STRÁNEK

Naši zpravodajové:

Blecha Zdeněk
ČV.ČS.ČM.UV.US.UM.
SM.SK.SV

Dužík Vladimír st.
ČV.ČS.ČM.UV.US.UM.
UD.SM.SK.SV

Garba Kamil
SK.SV.UM.SM

Němcová Eva
ČS.ČM.US.UM.SM.SK.SV

Peter Marek
ČS.US.SK.SV

Petrová Lucie
ČS.US.SK.SV

Rusina Pavel
ČV.UV.UD

Rusinová Klára
ČS, ČM, UM, SM

Žabčík Milan
ČV.ČS.US.SK.SV

Zkratky oprávnění:

ČV = články všeobecné
ČS = články sportovní
ČM = články Mladých hasičů
UV = upozornění všeobecné
US = upozornění sportovní
UM = upozornění pro MH
UD = události jednotky
SM = seznamy MH
SK = sportovní kalendář
SV = sportovní výsledky


.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx