NEJBLIŽŠÍ AKCE:

      sobota 06. 03. - 08:00
    Brigáda

      POSLEDNÍ UDÁLOSTI:

      středa 17. 02. - 18:50
    TECHNICKÁ POMOC
    Frýdek, H.Salichové 1682

      neděle 31. 01. - 22:21
    POŽÁR
    Frýdek, Válcovny plechů

      pátek 29. 01. - 13:27
    CHEMIE
    Frýdek, Míru 1313DALŠÍ STRÁNKA                                                         1

  22. 2. 2021   Prosíme urychleně zaplaťte členské příspěvky!
Protože letos neproběhla Výroční valná hromada, objevily se problémy se zaplacením členských příspěvků na rok 2021.


ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 2021 = 250 kč


Platba na účet č. 219615085/0300 zpráva pro příjemce: jméno a příjmení

V hotovosti možno zaplatit hospodáři SDH Janu Karáskovi ( 739126277 )

Zaplacení členských přízpěvků patří mezi základní povinnosti členů Sdružení hasíčů ČMS !
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Pírek Michal  20. 2. 2021   Únikovka číslo VIII.
Po delší pauze přicházíme s další únikovkou.
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTzi6dvqVbCDWOd1JxHWFoZMK2zdwK4n6THa-I-LDMmj7PoNoliO5fvvDvX7VIe_AFtv4Ryfo9A95DU/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Kubečková Eva  28. 1. 2021   První výjezd na dezinfekci byl na Krajský úřad v Ostravě

Hned první den po zařazení naší jednotky do specializace na dezinfekci, vyjela naše jednotka do Ostravy do budovy Krajského úřadu. Dezinfekci tam prováděli společně s jednotkami HZS z Ostravských stanic, jednotkou HZS Nošovice a dobrovolnou jednotkou z Havířova.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.  28. 1. 2021   Další specializace pro naší jednotku.
Protože je naše jednotka, jako jedna z mála dobrovolných, předurčena k výjezdům k chemickým haváriím v MS kraji, byla vybavena technikou a dalším vybavením pro desinfekci objektů v souvislosti s epidemii Covid-19.


V pondělí proběhlo školení, seznámení s potřebnou technikou, ochrannými prostředky a postupem při těchto pracích.


Od úterý již vyjíždí naše jednotka společně s jednotkami HZS MSK, k této náročné práci i do sousedních okresů.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.  23. 1. 2021   Výroční valná hromada letos nebude. Ale .........
Jelikož nám covidová situace neumožňuje uskutečnit výroční valnou hromadu, musíme začít s vybíráním členských příspěvků.
Příspěvky u dospělých jsou ve stejné výši jako loni tj, 250kč na osobu starší 18 let. Za mládež se platí dnes 150kč, jelikož se netrénuje a musí se odvést povinné příspěvky na okresní sdružení hasičů.
Příspěvky posílejte na účet 219615085/0300, prosím k platbě napište vždy jméno a příjmení/příspevky2021
A nebo je další možnost domluvit se osobně s Janem Karáskem tel.739126277.

Rekonstrukce naší zbrojnice se kvapem blíží !!!

Do konce února 2021 musíme vyklidit šatní skřínky v šatně mužů a žen.
13.2.2021 v 8:00 hodin začíná brigáda na vyklizení zbrojnice.
6.3. 2021 v 8:00 hodin druhá část vyklizení.
V době brigády bude zajištěno pití a klobása.
Tyto brigády se ponesou v duchu vyklízení a převozu různorodého materiálu na různé místa, které nám budou přiděleny. Bude to časově náročné a počítáme s tím, že se bude vyklízet celý den.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Pírek MichalDALŠÍ STRÁNKA                                                         1
Odkazy na www :

VSTUP PRO ZPRAVODAJE
NAŠICH STRÁNEK

Naši zpravodajové:

Dužík Vladimír st.
ČV.ČS.ČM.UV.US.UM.
UD.SM.SK.SV

Kubečková Eva
ČS.ČM.US.UM.SM.SK.SV

Lojkásek Radim
ČV,UV,UD

Pírek Michal
ČV.UV.SM

Rusina Pavel
ČV.UV.UD

Rusinová Klára
ČS, ČM, UM, SM

Žurovec Tomáš
ČS, US, SK, SV

Zkratky oprávnění:

ČV = články všeobecné
ČS = články sportovní
ČM = články Mladých hasičů
UV = upozornění všeobecné
US = upozornění sportovní
UM = upozornění pro MH
UD = události jednotky
SM = seznamy MH
SK = sportovní kalendář
SV = sportovní výsledky


.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx