NEJBLIŽŠÍ AKCE:

      pátek 28. 02. - 19:00
    Výbor SDH

      POSLEDNÍ UDÁLOSTI:

      sobota 22. 02. - 19:20
    POŽÁR
    Frýdek, za nádražím ČD

      pondělí­ 10. 02. - 16:42
    ŽIVELNÍ
    Frýdek, El. Krásnohorské

      pondělí­ 10. 02. - 13:46
    ŽIVELNÍ
    Místek, Anenská 639DALŠÍ STRÁNKA                                                         1

  20. 2. 2020   Ministr vnitra navštívil naši zbrojnici.

Ministr vnitra Jan Hamáček přijal pozvání našeho primátora a provedl prohlídku naší zbrojnice. Společně hledají způsob jak získat dotaci na její opravu. Předpokládané náklady totiž činí 77 miliónu korun. Ministr po prohlídce přislíbil, že se pokusí podporu získat.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.  10. 2. 2020   Orkán Sabina

Tomáš Karásek při připevňování uvolněné střešní krytiny na střeše mateřské školky na Slezské ul.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.  28. 1. 2020   Tomáš Žurovec převzal ocenění za úspěch v Českém poháru.

Galaodpoledne požárního sportu se letos konalo 25.1.2020 ve Svitavách. I my jsme u této příležitosti měli našeho zástupce a to Tomáše Žurovce, který si zde převzal ocenění za 6. místo v celkovém pořadí Českého Poháru na sto metrů s překážkami.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.  21. 1. 2020   Volili jsme nový výbor SDH pro příštích 5 let.

Výroční valná hromada zvolila pro příští funkční období výbor SDH ve složení:

starosta: Pírek Michal
velitel: Lojkásek Radim

místostarosta: Rozbrojová Lenka
referent mládeže: Kubečková Eva
člen výboru: Krpec Josef
člen výboru: Žurovec Tomáš
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.  09. 01. 2020   Výroční valná hromada - členské příspěvky na r. 2020
Výše členského příspěvku pro osoby starší 18 let činí 250 Kč. Pro mladší 18let tento příspěvek činí 350 Kč.

Členský příspěvek je možné uhradit také převodem na účet č. 219615085 / 0300, jako variabilní symbol (VS) uveďte Vaše datum narození a do zprávy pro příjemce napište SDH2020 + Vaše jméno a příjmení.

Popřípadě osobně Janu Karáskovi, každé pondělí v 18:00 na hasičské zbrojnici.

Členské příspěvky je nutné uhradit nejpozději do 25.1.2020!
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Výbor SDHDALŠÍ STRÁNKA                                                         1
Odkazy na www :

VSTUP PRO ZPRAVODAJE
NAŠICH STRÁNEK

Naši zpravodajové:

Dužík Vladimír st.
ČV.ČS.ČM.UV.US.UM.
UD.SM.SK.SV

Kubečková Eva
ČS.ČM.US.UM.SM.SK.SV

Lojkásek Radim
ČV,UV,UD

Pírek Michal
ČV.UV

Rusina Pavel
ČV.UV.UD

Rusinová Klára
ČS, ČM, UM, SM

Žurovec Tomáš
ČS, US, SK, SV

Zkratky oprávnění:

ČV = články všeobecné
ČS = články sportovní
ČM = články Mladých hasičů
UV = upozornění všeobecné
US = upozornění sportovní
UM = upozornění pro MH
UD = události jednotky
SM = seznamy MH
SK = sportovní kalendář
SV = sportovní výsledky


.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx