NEJBLIŽŠÍ AKCE:

      úterý 31. 01. - 18:00
    hokej (FM - Havířov)

      POSLEDNÍ UDÁLOSTI:

      čtvrtek 19. 01. - 16:35
    POŽÁR
    Frýdek, Křižíkova 1352

      úterý 17. 01. - 00:57
    POHOTOVOST
    Frýdek, Střelniční 1861

      pátek 13. 01. - 23:43
    POŽÁR
    Frýdek, P.N.D.-Kamenec 1959DALŠÍ STRÁNKA                                                            1

  14. 1. 2017   Požár přístavby rodinného domku na Kamenci.

Více jak 7 hodin strávila naše jednotka na likvidaci požáru přístavby rodinného domku na Panských Nových Dvorech - Kamenci. Lokalizaci prováděli pěti proudy, společně s hasiči z HZS a Dobré. Likvidace tohoto požáru, pak vyžadovala vystěhování materiálu, který byl v přístavbě uložen ve dvou úrovních. Teplota se pohybovala lehce pod nulou, což bylo velice nepříjemné. Po návratu zpět na základnu je čekaly další dvě hodiny, něž se jim podařilo uvést výstroj a výzbroj opět do akceschopného stavu. Vrátili se promočení a špinaví tak, že mohli konkurovat Mikulášovým čertům. :-)
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.  10. 1. 2017   Výroční valná hromada SDH Frýdek

....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.  29. 11. 2016   ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2017
Platba členského příspěvku je povinná pro všechny členy SDH Frýdek. Výše členského příspěvku pro osoby starší 15 let činí 200 Kč. Členský příspěvek je možné uhradit v hotovosti hospodáři nebo starostovi sboru vždy v pondělí mezi 18-19 hod. nebo v pátek mezi 15-16 hod. (případně v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě). Členský příspěvek je možné uhradit také převodem na účet č. 219615085 / 0300, jako variabilní symbol (VS) uveďte Váš datum narození a do zprávy pro příjemce napište SDH2017 + Vaše jméno a příjmení.

Členské příspěvky je nutné uhradit nejpozději do VVH, která se koná dne
14. 1. 2017 od 16 hod.

!!! Nezaplacení členského příspěvku znamená zrušení členství v SDH. Upozorňujeme také na nutnost oznámit zánik členství v SDH nejpozději do 20. 12. 2016, po tomto datu již vzniká povinnost uhradit členský příspěvek na příští rok !!!
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Blecha Zdeněk  27. 12. 2016   Náš sbor pomohl útulku v Sedlištích
Kolektiv vedoucích mládeže již třetím rokem organizoval vánoční sbírku s cílem pomoci psímu útulku v Sedlištích. Děkujeme všem, kteří se do této akce zapojili: Adam Sedlák, Sára Zahradníková, Barbora Pěluchová, Kristýna Nejedlá, David Žurovec, Daniel Pětroš, Dan Lošák, Alex Lošák, Patrik Gřešek, Karin Gřešková, Romana Gřešková, Roman Bongilaj, Kamil Garba a Jan Kuchař.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Blecha Zdeněk  14. 12. 2016   Vánoční sbírka pro psí útulek
Starší žáci se svými vedoucími se i letos rozhodli pomoci útulku pro psy v Sedlištích. Proto Vás všechny prosí, děti i dospělí, pokud jste ochotni věnovat granule, konzervy, hračky apod. nebo finanční prostředky, které chcete věnovat, možno předat na hasičárně v době konání kroužku mladých hasičů (pátek 15:00 – 16:30 hod.). Sbírka bude ukončena v pátek 23. 12. 2016 a Vaše dary budou předány útulku jménem našeho sboru dobrovolných hasičů a členů SDH.
Děkujeme, Vaší ochoty podpořit tuto akci si velmi vážíme
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Blecha ZdeněkDALŠÍ STRÁNKA                                                            1
Odkazy na www :

VSTUP PRO ZPRAVODAJE
NAŠICH STRÁNEK

Naši zpravodajové:

Blecha Zdeněk
ČV.ČS.ČM.UV.US.UM.
SM.SK.SV

Dužík Vladimír st.
ČV.ČS.ČM.UV.US.UM.
UD.SM.SK.SV

Garba Kamil
SK.SV.UM.SM

Němcová Eva
ČS.ČM.US.UM.SM.SK.SV

Peter Marek
ČS.US.SK.SV

Petrová Lucie
ČS.US.SK.SV

Rusina Pavel
ČV.UV.UD

Rusinová Klára
ČS, ČM, UM, SM

Žabčík Milan
ČV.ČS.US.SK.SV

Zkratky oprávnění:

ČV = články všeobecné
ČS = články sportovní
ČM = články Mladých hasičů
UV = upozornění všeobecné
US = upozornění sportovní
UM = upozornění pro MH
UD = události jednotky
SM = seznamy MH
SK = sportovní kalendář
SV = sportovní výsledky


.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx