NEJBLIŽŠÍ AKCE:

      středa 24. 01. - 18:00
    Asistence hokej-Přerov

      pondělí­ 29. 01. - 18:00
    Školení jednotky

      pondělí­ 05. 02. - 18:00
    Zkoušky agregátů

      POSLEDNÍ UDÁLOSTI:

      pondělí­ 22. 01. - 13:07
    POŽÁR
    Místek, Beskydská 1488

      pátek 19. 01. - 08:20
    POŽÁR
    Místek, Frýdlantská

      čtvrtek 11. 01. - 14:59
    POŽÁR
    Místek, Frýdlantská 1489DALŠÍ STRÁNKA                                                            1

  22. 1. 2018   Výroční valná hromada SDH Frýdek

Více něž 40 našich členů se zúčastnilo výroční valné hromady naší organizace. V jednotlivých zprávách byli informování o celoroční činnosti na všech úsecích. Nejaktivnějším byly předány ocenění a po ukončení oficiálního programu se pokračovalo přátelským posezením až do nočních hodin.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.  13. 1. 2018   Starší žáci na Lasergame

Dne 12.1.2018 absolvovalo mimořádný netradiční trénink v podobě lasergame také naše družstvo starších žáků. Děkujeme Michalovi Pírkovi za jeho ochotu a pomoc s dopravou.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Blecha Zdeněk  13. 1. 2018   Mladší žáci na bazéně

V sobotu 6. ledna jsme se s mladšími žáky vydali do Frýdlantu nad Ostravicí na bazén.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Němcová Eva  10. 1. 2018   POZOR ! Změna termínu naší Výroční valné hromady.
Protože v sále naší zbrojnice bude volební místnost, právě v době, kdy byla původně naplánovaná VVH, museli jsme výroční schůzi o týden posunout. Nový termín tedy je:

20. LEDEN v 16 hodin !!!

....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.  11. 12. 2017   Členský příspěvek na rok 2018
Výše členského příspěvku pro osoby starší 15 let činí 200 Kč.
Členský příspěvek je možné uhradit také převodem na účet č. 219615085 / 0300, jako variabilní symbol (VS) uveďte Váš datum narození a do zprávy pro příjemce napište SDH2018 + Vaše jméno a příjmení.

Členské příspěvky je nutné uhradit nejpozději do VVH, která se koná dne
20. 1. 2018 od 16 hod.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Blecha ZdeněkDALŠÍ STRÁNKA                                                            1Odkazy na www :

VSTUP PRO ZPRAVODAJE
NAŠICH STRÁNEK

Naši zpravodajové:

Blecha Zdeněk
ČV.ČS.ČM.UV.US.UM.
SM.SK.SV

Dužík Vladimír st.
ČV.ČS.ČM.UV.US.UM.
UD.SM.SK.SV

Garba Kamil
SK.SV.UM.SM

Němcová Eva
ČS.ČM.US.UM.SM.SK.SV

Pírek Michal
ČV.UV

Rusina Pavel
ČV.UV.UD

Rusinová Klára
ČS, ČM, UM, SM

Žabčík Milan
ČV.ČS.US.SK.SV

Zkratky oprávnění:

ČV = články všeobecné
ČS = články sportovní
ČM = články Mladých hasičů
UV = upozornění všeobecné
US = upozornění sportovní
UM = upozornění pro MH
UD = události jednotky
SM = seznamy MH
SK = sportovní kalendář
SV = sportovní výsledky


.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx