NEJBLIŽŠÍ AKCE:

      pátek 03. 04. - 19:00
    Výbor SDH

      POSLEDNÍ UDÁLOSTI:

      pátek 20. 03. - 18:16
    POŽÁR
    Místek, Příborská

      čtvrtek 19. 03. - 02:29
    POŽÁR
    Sviadnov, autovrakoviště

      středa 18. 03. - 16:56
    POŽÁR
    Frýdek, SkautskáDALŠÍ STRÁNKA                                                         1

  27. 3. 2020   Roušky pro Hospic Frýdek-Místek
Tak i SDH Frýdek a naše členka Lenka Rozbrojová se zapojila do šití roušek pro Hospic Frýdek-Místek. V první várce jich předala 100ks.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Pírek Michal  25. 3. 2020   Konečně pozitivní zpráva !!


Někteří z nás se starají, aby hasičů ve Frýdku přibývalo.


Jmenuje se Daneček 4,360kg, 52cm. Narozen dneska 16:39


Kdo uhádne tatínka ??GRATULUJEME !
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.  21. 3. 2020   Nařízení velitele výjezdové jednotky SDH Frýdek.

OD DNEŠNÍHO DNE VYJÍŽDÍ K UDÁLOSTI POUZE SLUŽBA 1+3 !!

....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.  16. 3. 2020   Informace pro mladé hasiče
Pro rok 2020 je tématem soutěže Pořární ochrana očima dětí “POŽÁRY V PŘÍRODĚ, A JAK JIM ZABRÁNIT?“. Např.:
- Požáry suchých travin, obilí a slámy na polích, příčiny
- Požáry lesních porostů, příčiny
- Preventivní opatření a zásady předcházení požárů v přírodním prostředí, opatření pro rychlé zdolávání požárů v lesích
- Při vzniku požáru: Co je potřebné udělat nejdříve, co následně
- Hasební prostředky pro prvotní hasební zásah
- Součinnost s jednotkou požární ochrany apod.
Výtvarné práce: 2D provedení, maximálně formát A3
Literární práce nedoplňovat obrázky, kresbami, náčrty apod.
Na zadní stranu, prosím, napsat: jméno a příjmení; adresu bydliště; třídu; SDH Frýdek; Střelniční 1861, Frýdek-Místek

Materiály ke zkouškám odbornosti naleznete v sekci MLADÍ HASIČI - KE STAŽENÍ (zelená kolonka vpravo).
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Kubečková Eva  12. 3. 2020   Opatření vlády ČR
Na základě rozhodnutí vlády České Republiky o nouzovém stavu , zavádíme bezpečností opatření i na zbrojnici SDH Frýdek na ulici Střelniční č.p. 1861.

S okamžitou platností se ruší veškeré akce, tréninky všech věkových kategorii, tím pádem se ruší i tělocvična na 5 ZŠ.

Toto nařízení platí až do odvolání.

O patřičných změnách budete informování na našich webových stránkách.

S přáním hezkého dne Pírek Michal starosta SDH Frýdek
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Pírek MichalDALŠÍ STRÁNKA                                                         1
Odkazy na www :

VSTUP PRO ZPRAVODAJE
NAŠICH STRÁNEK

Naši zpravodajové:

Dužík Vladimír st.
ČV.ČS.ČM.UV.US.UM.
UD.SM.SK.SV

Kubečková Eva
ČS.ČM.US.UM.SM.SK.SV

Lojkásek Radim
ČV,UV,UD

Pírek Michal
ČV.UV

Rusina Pavel
ČV.UV.UD

Rusinová Klára
ČS, ČM, UM, SM

Žurovec Tomáš
ČS, US, SK, SV

Zkratky oprávnění:

ČV = články všeobecné
ČS = články sportovní
ČM = články Mladých hasičů
UV = upozornění všeobecné
US = upozornění sportovní
UM = upozornění pro MH
UD = události jednotky
SM = seznamy MH
SK = sportovní kalendář
SV = sportovní výsledky


.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx