NEJBLIŽŠÍ AKCE:

      pátek 28. 02. - 19:00
    Výbor SDH

      POSLEDNÍ UDÁLOSTI:

      neděle 26. 01. - 06:22
    POHOTOVOST
    Frýdek, Střelniční 1861

      čtvrtek 16. 01. - 15:13
    POŽÁR
    Frýdek, Na Poříčí 2050

      úterý 14. 01. - 18:59
    TECHNICKÁ POMOC
    Místek, Frýdlantská 158DALŠÍ STRÁNKA                                                         1

  28. 1. 2020   Tomáš Žurovec převzal ocenění za úspěch v Českém poháru.

Galaodpoledne požárního sportu se letos konalo 25.1.2020 ve Svitavách. I my jsme u této příležitosti měli našeho zástupce a to Tomáše Žurovce, který si zde převzal ocenění za 6. místo v celkovém pořadí Českého Poháru na sto metrů s překážkami.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.  21. 1. 2020   Volili jsme nový výbor SDH pro příštích 5 let.

Výroční valná hromada zvolila pro příští funkční období výbor SDH ve složení:

starosta: Pírek Michal
velitel: Lojkásek Radim

místostarosta: Rozbrojová Lenka
referent mládeže: Kubečková Eva
člen výboru: Krpec Josef
člen výboru: Žurovec Tomáš
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.  09. 01. 2020   Výroční valná hromada - členské příspěvky na r. 2020
Výše členského příspěvku pro osoby starší 18 let činí 250 Kč. Pro mladší 18let tento příspěvek činí 350 Kč.

Členský příspěvek je možné uhradit také převodem na účet č. 219615085 / 0300, jako variabilní symbol (VS) uveďte Vaše datum narození a do zprávy pro příjemce napište SDH2020 + Vaše jméno a příjmení.

Popřípadě osobně Janu Karáskovi, každé pondělí v 18:00 na hasičské zbrojnici.

Členské příspěvky je nutné uhradit nejpozději do 25.1.2020!
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Výbor SDH  1. 1. 2020   Silvestrovská služba

Poděkování službě ve složení Vláďa Dužík, Michal Pírek, Honza Karásek a Roman Bongilaj, kteří dokázali vyměnit bujaré oslavy příchodu nového roku, za službu v jednotce. Naštěstí letos jen s výjezdem na asistenci u novoročního ohňostroje.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Lojkásek Radim  19. 12. 2019   LIAZka odjela do nového domova.

Po neuvěřitelně dlouhé době našla naše LIAZka nový domov. Bude teď sloužit hasičům v Bordovicích.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.DALŠÍ STRÁNKA                                                         1
Odkazy na www :

VSTUP PRO ZPRAVODAJE
NAŠICH STRÁNEK

Naši zpravodajové:

Dužík Vladimír st.
ČV.ČS.ČM.UV.US.UM.
UD.SM.SK.SV

Kubečková Eva
ČS.ČM.US.UM.SM.SK.SV

Lojkásek Radim
ČV,UV,UD

Pírek Michal
ČV.UV

Rusina Pavel
ČV.UV.UD

Rusinová Klára
ČS, ČM, UM, SM

Žurovec Tomáš
ČS, US, SK, SV

Zkratky oprávnění:

ČV = články všeobecné
ČS = články sportovní
ČM = články Mladých hasičů
UV = upozornění všeobecné
US = upozornění sportovní
UM = upozornění pro MH
UD = události jednotky
SM = seznamy MH
SK = sportovní kalendář
SV = sportovní výsledky


.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx