NEJBLIŽŠÍ AKCE:

      POSLEDNÍ UDÁLOSTI:

      sobota 31. 07. - 22:47
    PLANÝ POPLACH
    Frýdek, Na Zátiší 3580

      pondělí­ 19. 07. - 18:58
    LIKVIDACE HMYZU
    Frýdek, Kamenec 3525

      středa 14. 07. - 19:25
    TECHNICKÁ POMOC
    Lysůvky, Příborská 68DALŠÍ STRÁNKA                                                         1

  25. 7. 2021   Káceli jsme stromy v areálu zbrojnice.

V sobotu naše jednotka v rámci výcviku kácela stromy, které brání při rekonstrukci hasičské zbrojnice. O tuto pomoc je požádala stavební firma Morys, která rekonstrukci provádí. Odstranění každého jednotlivého stromu samozřejmě prošlo náročným schvalovacím řízením.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Pírek Michal  22. 7. 2021   Duža ve Frýdecko-místeckém expresu.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Pírek Michal  22. 7. 2021   Kontrolní den - stěny nenávratně mizí !

....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Pírek Michal  20. 7. 2021   Rekonstruce zbrojnice začala !

Firma Morys, jak je vidět, se s chutí zakousla do vnitřních stěn naší zbrojnice.
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.  12. 7. 2021   Nechybělo tradiční pokřtění nováčka.

Při drobném požáru na Frýdecké skládce, došlo konečně i k tradičnímu pokřtění nováčka naší jednotky pořádnou dávkou vody! Ukazuje se, že Víťa Berenda bude užitečnou posilou na výjezdech k událostem.

foto: Karásek Jan
....................................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Dužík Vladimír st.DALŠÍ STRÁNKA                                                         1
Odkazy na www :

VSTUP PRO ZPRAVODAJE
NAŠICH STRÁNEK

Naši zpravodajové:

Dužík Vladimír st.
ČV.ČS.ČM.UV.US.UM.
UD.SM.SK.SV

Kubečková Eva
ČS.ČM.US.UM.SM.SK.SV

Lojkásek Radim
ČV,UV,UD

Pírek Michal
ČV.UV.SM

Rusina Pavel
ČV.UV.UD

Rusinová Klára
ČS, ČM, UM, SM

Žurovec Tomáš
ČS, US, SK, SV

Zkratky oprávnění:

ČV = články všeobecné
ČS = články sportovní
ČM = články Mladých hasičů
UV = upozornění všeobecné
US = upozornění sportovní
UM = upozornění pro MH
UD = události jednotky
SM = seznamy MH
SK = sportovní kalendář
SV = sportovní výsledky


.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx